जिउने कला अनेक : सडक छेउमा चट्की देखाएर बुटि,औषधि बेचि जिवनयापन गर्ने बटुवा ।

Powered by Blogger.