अपुर्ण हुन्छ !!!

- व्यावहारीकता विनाको शिक्षा अपूर्ण हुन्छ ।
- योजना विनाको लक्ष्य अपूर्ण हुन्छ ।
- उत्साह विनाको सुरूवात अपूर्ण हुन्छ ।
- आत्मविश्वास विनाको कार्य अपूर्ण हुन्छ ।
- साहस विनाको अस्त्र अपूर्ण हुन्छ ।
- गन्तव्य विनाको यात्रा अपूर्ण हुन्छ ।
- त्याग विनाको प्रेम अपूर्ण हुन्छ ।
- सुगन्ध विनाको फूल अपूर्ण हुन्छ ।
- संघर्ष विनाको सफलता अपूर्ण हुन्छ ।
- सपना विनाको मान्छे अपूर्ण हुन्छ ।
Powered by Blogger.