ads

ads
ads

फेरि अर्को शक्तिशाली भूकम्प, १२ बजेर ५४ मिनेटमा, झण्डै एक मिनेट, ६२ पटकसम्म भूकम्पको धक्का

फेरि अर्को शक्तिशाली भूकम्प, १२ बजेर ५४ मिनेटमा, झण्डै एक मिनेट, ६२ पटकसम्म भूकम्पको धक्का

Powered by Blogger.